Program

8.30 – 9.00 registracija (Atrij)
9.00 – 9.30 pozdravni nagovor (Atrij):
dr. Igor Ž. Žagar, direktor Pedagoškega inštituta in v.d. vodje programskega odbora

9.30 – 10.15 plenarno predavanje (Atrij) – prof. Tone Kvernbekk, PhD (Univerza v Oslu): Evidence-based practice: wishful thinking? (predavanje bo potekalo v angleščini)
10.15 – 10.45 odmor
10.45 – 12.25 predstavitve referatov v 5 predavalnicah
12.25 – 13.25 kosilo
13.25 – 14.45 predstavitve referatov v 5 predavalnicah
14.50 – 15.35 plenarno predavanje (Atrij) – dr. Renata Salecl (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti: Vzgoja za nevednost v času na znanju temelječe ekonomije
15.35 – 15.55 podelitev priznanj (Atrij)
15:55 – 16:15 odmor
16.15 – 18.15 predstavitve referatov v 5 predavalnicah
18.15 – 18.30 zaključek konference (Atrij)

Program vseh prispevkov na konferenci

Zbornik povzetkov s konference