Program 2016

8.30 – 9.00 registracija (avla)
9.00 – 9.30 pozdravni nagovori (predavalnica P1):
dr. Igor Ž. Žagar, direktor Pedagoškega inštituta
dr. Pavle Zgaga, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, SLODRE
dr. Mitja Sardoč, Pedagoški inštitut, predsednik programskega odbora

dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport
9.30 – 10.15 plenarno predavanje (predavalnica P1)Michael Hand: The Problem of Directive Moral Education (predavanje bo potekalo v angleščini)
10.15 – 10.45 odmor (čas za predstavitve posterjev) (avla)
10.45 – 12.45 predstavitve referatov v 4 sekcijah
12.45 – 13.45 kosilo
13.45 – 15.25 predstavitve referatov v 4 sekcijah
15.25 – 15.40 odmor (avla)
15.40 – 17.00 predstavitve referatov v 4 sekcijah
17.00 – 17.45 plenarno predavanje (predavalnica P1)Zdenko Kodelja: Etika edukacijskega raziskovanja
17.45 – 18.00 podelitev Priznanja za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja (predavalnica P1)
18.00 – 18.15 zaključek konference (predavalnica P1)

Program prispevkov po sekcijah:

ZBORNIK POVZETKOV