Program 2017

8.30 – 9.00 registracija (avla)
9.00 – 9.30 pozdravni nagovori (Atrij):
dr. Igor Ž. Žagar, direktor Pedagoškega inštituta
dr. Ana Kozina, Pedagoški inštitut, SLODRE
dr. Mitja Sardoč, Pedagoški inštitut, predsednik programskega odbora
9.30 – 10.15 plenarno predavanje (Atrij) – prof. Harvey Siegl (Ed.D., Harvard University): Should Teachers Aim for Student Belief?: The Case of Evolution (predavanje bo potekalo v angleščini)
10.15 – 10.45 odmor (predstavitev posterjev(Atrij)
10.45 – 12.45 predstavitve referatov v 5 predavalnicah
12.45 – 13.45 kosilo
13.45 – 14.30 plenarno predavanje (Atrij)red. prof. dr. Mirjana Ule (Fakulteta za družbene vede): Izobraževanje je kot spakirati nahrbtnik in se odpraviti na pot – Razmerja med učitelji, starši in otroci in njihov vpliv na izobraževalne poteke in izbire v Sloveniji
14.35 – 15.55 predstavitve referatov v 5 predavalnicah
15.55 – 16.15 odmor
16.15 – 17.55 predstavitve referatov v 5 predavalnicah
18.00 – 18.30 podelitev priznanj in zaključek konference (Atrij)

Zbornik povzetkov

Program vseh prispevkov na konferenci in program po sekcijah: