Odbori

Programski odbor:

 • Mitja Sardoč, PhD, Pedagoški inštitut, predsednik programskega odbora
 • dr. Gašper Cankar, Državni izpitni center
 • dr. Mara Cotič, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem
 • dr. Alenka Flander, CMEPIUS
 • dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut
 • dr. Milena Ivanuš Grmek, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
 • dr. Mojca Juriševič, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
 • dr. Ana Kozina, Pedagoški inštitut; SLODRE
 • dr. Jerneja Jager, Pedagoški inštitut
 • dr. Marina Lukšič-Hacin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU
 • dr. Damijan Štefanc, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • dr. Valerija Vendramin, Pedagoški inštitut
 • dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut

Organizacijski odbor:

 • dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut
 • dr. Ana Kozina, Pedagoški inštitut; SLODRE
 • mag. Ana Mlekuž, Pedagoški inštitut
 • dr. Jerneja Jager, Pedagoški inštitut
 • Mitja Sardoč, PhD, Pedagoški inštitut
 • dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut