Obvestila

2. nacionalna znanstvena konferenca z naslovom ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’, ki je potekala v ponedeljek, 25. septembra 2017, v prostorih ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana), je uspešno za nami. Osnovni cilj nacionalne konference je bil diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh.

Konferenco je obiskalo 130 raziskovalcev, učiteljev in vzgojiteljev, predstavljenih je bilo 75 referatov in 10 posterjev v sedmih vsebinskih sekcijah (šola in družba; izobraževalne politike; evalvacija in zagotavljanje kakovosti; profesionalni razvoj pedagoških delavcev, učenje, poučevanje in socialni odnosi v šoli, znanje in učna (ne)uspešnost; inovativni pristopi k učenju in poučevanju). Plenarna govorca na konferenci sta bila prof. Harvey Siegel (Ed. D., Harvard University) iz Univerze v Miamiju s prispevkom »Should Teachers Aim for Student Belief?: The Case of Evolution« ter red. prof. dr. Mirjana Ule s Fakultete za družbene vede s prispevkom »Izobraževanje je kot spakirati nahrbtnik in se odpraviti na pot – Razmerja med učitelji, starši in otroci in njihov vpliv na izobraževalne poteke in izbire v Sloveniji«.

Poleg tega je na konferenci komisija za priznanja in nagrade Pedagoškega inštituta v sodelovanju z društvom SLODRE, podelila tudi priznanja na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2017. Letošnji nagrajenci so bili:

  • dr. Klemen Miklavič (Center za študij edukacijsih politik), ki je prejel Priznanje za najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2017,
  • prof. dr. Katja Košir (Pedagoška fakulteta Univerze v Maribori), ki je prejela Priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2017, ter
  • prof. dr. Boris Kožuh (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem), ki je prejel Priznanje za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2017.

Fotografije z dogodka objavljene na spletni strani konference v zavihku Galerija, hkrati pa vas že vabimo na 3. nacionalno znanstveno konferenco, ki bo predvidoma spet septembra 2018.